Flexibelt gym - nu kan du träna mellan kl 05-23.

17 July 2017

Många av våra medlemmar har haft önskemål om utökade öppettider i gymmet och vårt mål är givetvis att, så långt det är möjligt, lyssna på synpunkter och göra de förbättringar som är möjliga. Nu inför vi därför obemannade öppettider som möjliggör träning mellan kl 05-23 varje dag. Vi kallar det flexibelt gym. Vi kommer att ha bemannat ungefär lika mycket som tidigare.

Flexibelt gym med obemannade öppettider bygger på tillit till och förtroende för dig som medlem, vilket innebär att du har ett eget ansvar att följa våra regler. Vår starka förhoppning är att du ser tillgången till flexibelt gym som en stor förmån som du är rädd om. 

För att kunna nyttja det flexibla gymmet behöver du byta ut ditt medlemskort.

Mer information om flexibelt gym >>