Stadsdel norr-190x165

Kallelse extra årsmöte 20/9

Friskis gör en otroligt bra grej för många. Över en halv miljon människor har valt att vara medlemmar i vår organisation, en verksamhet som bygger på idén om att få så många som möjligt att träna och uppleva rörelseglädje. Vårt mål är att göra Friskis tillgängligt för fler. Med utgångspunkt i Friskis nationella  strategiska plan inför 2022 är vår ambition är att sänka tröskeln till träning för fler och fortsätta vara samhällets främsta och största rörelseinspiratör. Därför vill vi utöver fortsatt satsning och utveckling på Frösö Strand satsa på ytterligare en lokal i Östersund.


Vi kallar till extra årsmöte onsdag 20 september kl 19.30 för att låta dig som medlem vara med och ta ställning till en reviderad verksamhetsplan där satsningen ingår.  Förändringar i verksamhetsplanen innebär att:

Styrelsen får i uppdrag att:
- teckna avtal för nyetablering
- göra nödvändiga investeringar utifrån framlagd investeringsplan 

Måndag 18 september bjuder vi in till informationsmöte kl 19.30 där vi presenterar vårt förslag och svarar på frågor. Om du inte har möjlighet att närvara på infoträffen är du välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar till vår verksamhetsledare Christina Ravald, christina@ostersund.friskissvettis.se

Platsen för både informationsmöte och extra årsstämma är konferenslokal Österhus bredvid Friskis&Svettis.

Kallelse pdf >>

Varmt välkommen!